You are here

    • You are here:
    • Home > Zoek een hulpverlener in uw regio - mevrouw Marloes Vervaet

Zoek een hulpverlener in uw regio - mevrouw Marloes Vervaet

Voornaam
Achternaam
Straat en huisnummer (Werkadres)
Postcode (Werkadres)
Plaats (Werkadres)
Provincie (Werkadres)
VOV
beschrijving

Marloes is gefascineerd door het zelfhelend vermogen van mensen en de wijze waarop dit vermogen wordt aangeboord. Ze is gevormd door een 4-jarige training bij de Himalaya Yoga Traditie in India, waar ze haar RYT 500 certificaat haalde. In Belgie rondde ze een 5-jarige opleiding tot Ayurvedisch practitioner af. Marloes geeft les aan groepen en coacht individueel, in het Nederlands en Engels, op lokaties binnen en buiten Vlaanderen, onder meer in detentie-, woonzorg- en opleidingscentra. Voor een gedegen ademhalingstraining moet je zeker bij haar zijn! Neem gerust een kijkje op www.yogacoaching.be.

Daarnaast is ze een -door de IHDS- erkend Human Design Professional. Via haar LIVING YOUR DESIGN (COACHINGS) PROGRAMMA leer je op een -voor jou- correcte manier navigeren door je leven. Je krijgt inzicht in hoe je gebouwd bent om te functioneren als jezelf. Inzicht in je unieke design geeft je concrete handvaten om de -voor jou- juiste beslissingen te nemen. En... heel belangrijk; je neiging om te forceren neemt af naarmate je vertrouwen, in wat je van nature gebouwd bent om te manifesteren, toeneemt! Op www.free2b.be vind je meer informatie.

Telefoon-Telefoon (Werkadres)
Telefoon-Mobiel (Werkadres)

(c) 2010-2022 Naturo vzw, wettig erkende beroepsvereniging (Belgisch Staatsblad 25/03/05) - Ondernemingsnummer 0.820.205.967 - Algemene Voorwaarden

(c) 2010-2022 Naturo asbl, ass. professionnelle légalement reconnue (Moniteur belge 25/03/05) - Numéro d'entreprise 0.820.205.967 - Conditions générales de vente