Acupunctuur

Acupunctuur is een volwaardige geneeswijze, die vooral de nadruk legt op de ganse mens, het is dus een holistische of totale geneeskunde, in tegenstelling tot de westerse geneeskunde waar men ziekten symptomatisch benadert.
 
 Het woord acupunctuur komt van het Latijnse woord acus (scherp) en puncturere (doorboren). Klassieke acupunctuur gebruikt naaldjes om energiepunten te stimuleren. Doordat de huid doorboord wordt mag klassieke acupunctuur volgens de Belgische wetgeving dus uitsluitend door hulpverleners met (ook) een medisch diploma worden uitgevoerd (artsen, kinesisten, verpleegsters,...).
 
Naturo verstaat onder 'acupunctuurbehandelingen' ook behandelingen zoals electroacupunctuur, laseracupunctuur, kleurenpunctuur/lichtacupunctuur. Hierbij worden golven uit het elektromagnetisch spectrum gebruikt (laag elektrische stimulatie of stimulatie door licht) om geblokkeerde energiepunten te stimuleren. In deze gevallen wordt de huid dus niet met een voorwerp doorboord. 
 
Drukpuntbehandelingen zoals shiatsu e.d. zou men ook kunnen beschouwen als acupunctuurbehandelingen, maar daar wordt de lichamelijke aanraking belangrijker gezien dan het gebruik van externe hulpmiddelen.

(c) 2010-2023 Naturo vzw, wettig erkende beroepsvereniging (Belgisch Staatsblad 25/03/05) - Ondernemingsnummer (BTW BE) 0.820.205.967 - Algemene Voorwaarden

(c) 2010-2023 Naturo asbl, ass. professionnelle légalement reconnue (Moniteur belge 25/03/05) - Numéro d'entreprise (TVA BE) 0.820.205.967 - Conditions générales de vente