Autosuggestie

Autosuggestie, zelfsuggestie of (beter gekend) zelfhypnose is het feit dat gedachten een positief of negatief effect kunnen hebben op lichamelijke of geestelijke klachten. 

 

Bij autosuggestietherapieen zoals alpha training, autogene training, ankh-therapie of N.E.I., passen we dus denkbeelden (voorstellingen die op het onbewuste inwerken) toe op onszelf. Bij deze therapieen gebruiken we specifieke technieken om suggesties tot het onbewuste toe te laten.

(c) 2010-2021 Naturo vzw, wettig erkende beroepsvereniging (Belgisch Staatsblad 25/03/05) - Ondernemingsnummer 0.820.205.967 - Algemene Voorwaarden