Autosuggestie

Autosuggestie, zelfsuggestie of (beter gekend) zelfhypnose is het feit dat gedachten een positief of negatief effect kunnen hebben op lichamelijke of geestelijke klachten. 

 

Bij autosuggestietherapieen zoals alpha training, autogene training, ankh-therapie of N.E.I., passen we dus denkbeelden (voorstellingen die op het onbewuste inwerken) toe op onszelf. Bij deze therapieen gebruiken we specifieke technieken om suggesties tot het onbewuste toe te laten.

(c) 2010-2023 Naturo vzw, wettig erkende beroepsvereniging (Belgisch Staatsblad 25/03/05) - Ondernemingsnummer (BTW BE) 0.820.205.967 - Algemene Voorwaarden

(c) 2010-2023 Naturo asbl, ass. professionnelle légalement reconnue (Moniteur belge 25/03/05) - Numéro d'entreprise (TVA BE) 0.820.205.967 - Conditions générales de vente