Ayurveda

Ayurveda betekent 'de kennis van het leven'. Het is een levensleer van duizenden jaren oud die kennis van ziekte bevat, maar die de nadruk legt op hoe men zich kan gezond houden door zich te voeden en te leven volgens zijn constitutie.


In de Ayurveda-groep zitten zowel de ayurvedische voeding, de massages en de andere ayurvedische technieken.

(c) 2010-2023 Naturo vzw, wettig erkende beroepsvereniging (Belgisch Staatsblad 25/03/05) - Ondernemingsnummer (BTW BE) 0.820.205.967 - Algemene Voorwaarden

(c) 2010-2023 Naturo asbl, ass. professionnelle légalement reconnue (Moniteur belge 25/03/05) - Numéro d'entreprise (TVA BE) 0.820.205.967 - Conditions générales de vente