Begeleiding

Naturopathica ziet de 'naturopathie' als een geheel van natuurlijke begeleidingsvormen.

Het kernwoord is begeleiden, om zo de klant inzicht te geven, zodat hij meer verantwoordelijkheid voor zijn eigen leven kan opnemen.


Vele begeleidingsvormen zijn gebaseerd op oeroude, beproefde methodes en technieken.
Het is niet omdat er nog geen wetenschappelijk 'bewijs' voor hun werking zou zijn dat deze technieken niet werken. 

Andere vormen zijn gebaseerd op recentere inzichten.


Het geheel van holistische methoden die op een natuurlijke manier trachten meer balans, inzicht, en bewustzijn te brengen hebben is voor ons het geheel van de Naturopathie.

Een overzicht van de meest gebruikte begeleidingsvormen werd samengevat in een overzichtelijke matrix structuur.

(c) 2010-2023 Naturo vzw, wettig erkende beroepsvereniging (Belgisch Staatsblad 25/03/05) - Ondernemingsnummer (BTW BE) 0.820.205.967 - Algemene Voorwaarden

(c) 2010-2023 Naturo asbl, ass. professionnelle légalement reconnue (Moniteur belge 25/03/05) - Numéro d'entreprise (TVA BE) 0.820.205.967 - Conditions générales de vente