U bent hier

    • You are here:
    • Home > Beroepsvereniging

Beroepsvereniging

Naturopathia wil hulpverleners uit de Complementaire en Alternatieve sector vereningen, hun belangen verdedigen en hun clienten correct informeren.

(c) 2010-2023 Naturo vzw, wettig erkende beroepsvereniging (Belgisch Staatsblad 25/03/05) - Ondernemingsnummer (BTW BE) 0.820.205.967 - Algemene Voorwaarden

(c) 2010-2023 Naturo asbl, ass. professionnelle légalement reconnue (Moniteur belge 25/03/05) - Numéro d'entreprise (TVA BE) 0.820.205.967 - Conditions générales de vente