U bent hier

    • You are here:
    • Home > Bijscholingsbewijzen opsturen voor 15 december aub.

Bijscholingsbewijzen opsturen voor 15 december aub.

OPLEIDING  
Geachte leden,


Gelieve een scan of copie van uw bijscholingsbewijzen van opleidingen, workshops, lezingen,... die plaatsvonden in 2011 op te sturen naar het secretariaat vóór 15 december.

We verzamelen deze bijscholingsbewijzen op basis van de bestaande wetgeving. Wij moeten onze ledenlijsten samen met de gevolgde opleidingen en bijscholingen per lid aan de overheid (FOD Volksgezondheid) kunnen bezorgen op hun eenvoudige vraag.

Wenst u dus in de toekomst kans te maken op erkenning door de FOD Volksgezondheid als erkend naturopaat, dan is het in uw eigen belang dat uw dossier zo stevig mogelijk onderbouwd is, en dat u er een gewoonte van maakt om ons deze bijscholingsbewijzen spontaan op te sturen.

Om het u makkelijker te maken om ook aanwezigheidsattesten te verkrijgen van lezingen en workshops met een kortere duurtijd, hebben we een éénvormig 'attest van gevolgde bijscholing' ontwikkeld, dat u naar zo'n lezing kan meenemen, en ter plaatse kan later invullen en ondertekenen door de lesgever of inrichter.  (zie bijlage)

Dit document kan u beschouwen als een 'aanvraag tot erkenning als bijscholing'. Deze documenten zullen worden voorgelegd aan de kwaliteitscommissie.
We leggen er de nadruk op dat het voor Naturopathica niet noodzakelijk is dat u bijscholingen volgt in uw specifieke vakgebied. Zolang de bijscholing van een behoorlijk niveau is, en betrekking heeft op ontwikkelingen, technieken, vaardigheden,... die betrekking hebben op niet-conventionele praktijken of op complementaire methodes in hulpverlening, en voor zover aan een aantal minimale kwaliteitsnormen voldaan is, zal uw 'aanvraag tot erkenning als bijscholing' wellicht aanvaard worden. Bij niet aanvaarding zal u verwittigd worden door de kwaliteitscommissie.
In wezen is het uw eigen verantwoordelijk om uw eigen bijscholingspakket samen te stellen.

BijlageGrootte
PDF-pictogram attest van gevolgde bijscholing.pdf100.69 KB
Trefwoorden: 

(c) 2010-2022 Naturo vzw, wettig erkende beroepsvereniging (Belgisch Staatsblad 25/03/05) - Ondernemingsnummer 0.820.205.967 - Algemene Voorwaarden