Bioresonantie

Bioresonantie beinvloedt met haar (aangepaste) trillingen op energetisch informationeel niveau namelijk de lichamelijke processen van de individuele patient. Een Bioresonantie apparaat zendt lichaamseigen trillingen uit die verstoringen in ons energetisch systeem balanceert. Bioresonantie kan beschouwd worden als een vorm van elektrotherapie.

Bioresonantie betekent resonantie tussen levende systemen. Dit gegeven wordt in de Bioresonantie therapie toegepast op een energetisch niveau.

(c) 2010-2023 Naturo vzw, wettig erkende beroepsvereniging (Belgisch Staatsblad 25/03/05) - Ondernemingsnummer (BTW BE) 0.820.205.967 - Algemene Voorwaarden

(c) 2010-2023 Naturo asbl, ass. professionnelle légalement reconnue (Moniteur belge 25/03/05) - Numéro d'entreprise (TVA BE) 0.820.205.967 - Conditions générales de vente