Bloesems

Bloesemremedies zijn tincturen gemaakt van de fijnstoffelijke energieën van wilde bloesems, bomen en struiken. Zij zijn geen van allen schadelijk of verslavend. Met hun specifieke eigenschappen werken ze in op de gemoedstoestand. 

Het doel is hierbij is het innerlijk evenwicht te herstellen wat een gunstige invloed heeft op de gezondheid. De gekozen bloesems ondersteunen diepgaand en helpen de emoties in het dagelijkse leven opnieuw onder controle te krijgen.

Zij worden gebruikt voor de zorg, angst, irritatie, eenzaamheid, overgevoeligheid, moedeloosheid, onzekerheid enz. van de lijdende mens en niet direct voor de lichamelijke klachten. De genoemde gemoedstoestanden belemmeren de terugkeer van gezondheid en vertragen het herstel van ziekte. De remedies kunnen door iedereen gebruikt worden en hebben geen invloed op het gebruik van medicijnen.

Bachbloesems zijn de meest bekende vorm van bloesemtherapie.


(c) 2010-2023 Naturo vzw, wettig erkende beroepsvereniging (Belgisch Staatsblad 25/03/05) - Ondernemingsnummer (BTW BE) 0.820.205.967 - Algemene Voorwaarden

(c) 2010-2023 Naturo asbl, ass. professionnelle légalement reconnue (Moniteur belge 25/03/05) - Numéro d'entreprise (TVA BE) 0.820.205.967 - Conditions générales de vente