Chi Kung (qi gong)

Chi Kung (soms 'qi gong' geschreven) is een onderdeel van de Chinese leer, die erop gericht is, om de lichamelijke en geestelijk gezondheid te behouden en te verbeteren. Het herhaaldelijk bewegen en correct ademhalen dient ter bevordering van de stroming van Chi (levensenergie) in het lichaam. Elk orgaansysteem wordt geacht een zekere mate van Chi te hebben, die bij een goede gezondheid in balans is. Door het uitvoeren van de Chi Kung oefeningen poogt men deze balans te onderhouden of te herstellen. Er bestaat verschillende Chi Kung stijlen en vormen. T'ai Chi Ch'uan en Meridiaan Chi Kung zijn vandaag de dag erg populair. Bij T'ai Chi tracht men binnen een bepaalde bewegingsvorm mee te bewegen op een interne energiestroom. Bij Meridiaan Chi Kung is het eerder de bedoeling specifieke meridianen te openen.

Chi Kung oefeningen zijn meestal op zichzelf staande oefeningen waarbij men de lichaamsdelen vloeiend en volgens een voorgeschreven patroon beweegt, en deze bewegingen enige malen herhaalt, alvorens men naar een volgende beweging overstapt. Een Chi Kung oefening kan ook statisch zijn waarbij een staande of zittende houding langere tijd wordt aangehouden. Verder wordt de nadruk gelegd op ademhalingsoefeningen. Feit is dat Chi Kung reproduceerbaar heilzame effecten teweeg brengt.

(c) 2010-2023 Naturo vzw, wettig erkende beroepsvereniging (Belgisch Staatsblad 25/03/05) - Ondernemingsnummer (BTW BE) 0.820.205.967 - Algemene Voorwaarden

(c) 2010-2023 Naturo asbl, ass. professionnelle légalement reconnue (Moniteur belge 25/03/05) - Numéro d'entreprise (TVA BE) 0.820.205.967 - Conditions générales de vente