Commissies en werkgroepen

Er werden een aantal commissies ingesteld om projecten binnen een afgelijnd project verder uit te werken, samen met leden van Naturopathica of met bvb. leden van andere beroepsverenigingen. 

Zo zijn er binnen Naturopathica commissies rond

- naturopatie (wat behoort tot ons domein, beschrijvingen begeleidingsvorm, verzekering, overheid,...)

- communicatie (website, nieuwsbrief, artikels, sociale media,...)

- evenementen (beurzen, congres, lezingen,...)

- ledenondersteuning (begeleiding bij concrete zaken waar leden mee zitten)

- kwaliteit (accreditatie, supervisie, vorming, visitaties,...)

en de toetredingscommissie (evaluatie van aspirant leden op een persoonlijke basis volgens de 7 aandachtspunten). Voor alle commissies (behalve de toetredingscommissie) kunnen we hulp gebruiken.

 

Heb je interesse om mee te werken in één van de werkgroepen ? Stel je kandidaat via naturopathica@naturopathica.be .

 

(c) 2010-2021 Naturo vzw, wettig erkende beroepsvereniging (Belgisch Staatsblad 25/03/05) - Ondernemingsnummer 0.820.205.967 - Algemene Voorwaarden