communicatieve vaardigheden

 

De cursus "communicatieve vaardigheden" (vroeger 'therapeutische vaardigheden' genoemd) is bedoeld voor naturopaten, gezondheidscoaches, gezondheidsbegeleiders of hulpverleners-in-opleiding, en kan gevolgd worden door leden en niet-leden van Naturopathica.

Deze cursus heeft vooral de bedoeling om de hulpverlener in opleiding betere inzichten te geven in zijn werk als hulpverlener en de communicatie met de cliënt te optimaliseren.

Het is immers via de communicatie dat de naturopaat zijn werk efficiënt kan uitvoeren.

De cursus duurt vier dagen (weekends of zaterdagen) en zal de principes van de communiczatieve grondbeginselen uitdiepen.

Deze opleiding wordt warm aanbevolen voor al wie zich bezig houdt met complementaire en alternatieve hulpverlening en ook voor andere belangstellenden.


 

Het programma:

- Communicatie: de basisprincipes van een goede communicatie.

taalgebruik en taalpatronen, verbale en niet verbale communicatie, gesprekstechniek, de techniek van het vragen stellen binnen het kader van de coach-cliënt relatie. De therapeut als coach. Oplossingsgericht coachen.

- NLP en Communicatie: de basisprincipes en basistechnieken van de NLP (Neuro linguistisch programmeren) worden besproken en ingeoefend : vooronderstellingen, rapport, de principes van de feedback..

- Omgaan met emoties: Hoe ga je om met een cliënt die tijdens een sessie plots hevig emoties krijgt ? Wat doe je eraan ?

- Het intakegesprek of voorgesprek: praktische tips en bespreking van het intakegesprek binnen het kader van een therapie. Inoefenen van diverse technieken.

- De praktijkruimte: het inrichten van een praktijkruimte dient aan een aantal minimum basisvereisten te voldoen.

- Wetgeving: de wetgeving inzake de Complementaire en Alternatieve hulpverlening wordt besproken, evenals de wetgeving in verband met de rechten van de patiënt en de privacywetgeving.

 

- Op het einde van de laatste dag wordt een test of toets afgenomen. Bij positief gevolg ontvangt men een getuigschrift van deelname.


 

Organisatie:

Deze cursussen worden slechts ingericht voor een voldoend aantal deelnemers (minimaal 4 en bij voorkeur 6) . Indien mogelijk houden we voor de locatie ook rekening met de woonplaats van de deelnemers. Hiervoor is tijdig inschrijven zeker een eerste vereiste.

Prijs:

Cursus: 295,00 € per persoon, inclusief uitgebreide documentatie, koffiepauzes en lichte lunch of broodmaaltijd. (gewone keuken)

 

Data: 2, 3 en 9 april 2016

De laatste dag wordt een test afgenomen.

 

OPGELET ! OP TIJD INSCHRIJVEN AUB via cursussen@naturopathica.be

 

Aantal deelnemers: Minimum 4 en maximum 8

 

Locatie:
Brugge, Grimbergen of Geetbets (afhankelijk van het aantal deelnemers) Wij verzoeken dat belangstellenden zich zouden melden, zodat we data en locatie beter kunnen afstemmen op de deelnemers. Stuur een mailtje naar cursussen@naturopathica.be met uw gegevens aub.

 

(c) 2010-2023 Naturo vzw, wettig erkende beroepsvereniging (Belgisch Staatsblad 25/03/05) - Ondernemingsnummer (BTW BE) 0.820.205.967 - Algemene Voorwaarden

(c) 2010-2023 Naturo asbl, ass. professionnelle légalement reconnue (Moniteur belge 25/03/05) - Numéro d'entreprise (TVA BE) 0.820.205.967 - Conditions générales de vente