Cranio sacraal

Cranio-sacraal therapie is een zachte methode om via de handen het functioneren van het cranio-sacrale systeem (wat de vliezen, het cerebrospinale vocht en de wervelkolom omvat) te evalueren en te verbeteren. Cranio-sacrale relaxatie is het basisniveau waarbij het hoofddoel ligt op lichamelijke en geestelijke ontspanning. Een cranio-sacraal therapeut of hulpverlener gebruikt specifieke handgrepen in vlinderkontakt op het lichaam (vooral op hoofd en sacrum) om spanningen in het cranio-sacrale systeem los te laten komen. Zijn intentie is uitnodigend en zijn aanraking uiterst zacht.

(c) 2010-2023 Naturo vzw, wettig erkende beroepsvereniging (Belgisch Staatsblad 25/03/05) - Ondernemingsnummer (BTW BE) 0.820.205.967 - Algemene Voorwaarden

(c) 2010-2023 Naturo asbl, ass. professionnelle légalement reconnue (Moniteur belge 25/03/05) - Numéro d'entreprise (TVA BE) 0.820.205.967 - Conditions générales de vente