Dagelijks Bestuur (DB)

Het dagelijks bestuur bestaat uit de volgende bestuursleden:
 

   Wim Van Aelst                                                  

  Wim Van Aelst          Lucas Sleeuwaert                  Ilse Scheers                        Catharina Andries
     voorzitter                 ondervoorzitter                 penningmeester             secretaris (ontslagnemend)
                                   

 

Zij nemen de dagdagelijkse beslissingen om de goede werking van de vereniging te verzekeren.


 

(c) 2010-2020 Naturopathica, wettig erkende beroepsvereniging (Belgisch Staatsblad 25/03/05) Ondernemingsnummer 0.820.205.967