Druk

Drukpuntbehandelingen zijn behandelingen waarbij specifieke meridiaanpunten behandeld worden en beogen een betere doorstroming van de levensenergie.
 
Acupressuur gaat bepaalde storingen in de energiestroom opheffen door met de vingertoppen (vooral van de duim) in te werken op bepaalde punten op de meridianen van ons lichaam.

Tuina gebruikt voor de behandeling van de patiënt alleen de handen voor een meridiaanmassage in verschillende bewegingsassen en frequenties ter hoogte van de klachten zones of acupunten, en duw- en grijpbewegingen op de spieren met specifieke aandacht voor het laten stromen van de vitale energie.
 
Shiatsu gebruikt duim- en vingertipdruk om specifieke symptomen te verlichten en om terug balans te brengen in het hele lichaam, maar ook de handpalm, elleboog of knie worden vaak gebruikt. Druk wordt afgewisseld met strekkingen en ritmische bewegingen.
 
Zen shiatsu gebruik een uitgebreider meridiaansysteem en werkt eerder in op het emotionele lichaam
 
Access Bars zijn specifieke punten op het hoofd die bepaalde thema’s en onderwerpen in ons leven belichamen. Door de 32 energiepunten (Bars) op het hoofd zachtjes aan te raken een gedurende tijd in een bepaalde volgorde, ontladen deze waardoor je jouw belemmerende gedachten en conclusies over deze thema’s loslaat
 
Emmett techniek is een unieke vorm van lichaamsontspanningstherapie voor zowel mens als dier, waarbij op specifieke punten lichte vingerdruk wordt uitgeoefend.

(c) 2010-2023 Naturo vzw, wettig erkende beroepsvereniging (Belgisch Staatsblad 25/03/05) - Ondernemingsnummer (BTW BE) 0.820.205.967 - Algemene Voorwaarden

(c) 2010-2023 Naturo asbl, ass. professionnelle légalement reconnue (Moniteur belge 25/03/05) - Numéro d'entreprise (TVA BE) 0.820.205.967 - Conditions générales de vente