Edelstenen

Het dragen van edelstenen om geestelijke of lichamelijke klachten te verlichten is al een zeer oude therapie. Vele natuurvolken wisten al heel vroeg dat stenen geneeskrachtige invloed uitoefenen op het denken en voelen. Edelstenen en dus ook edelsteentherapie wordt nu nog steeds gebruikt om het lichaam de kracht en energie te geven om zichzelf te herstellen.

Edelsteentherapie is dus een holistische complementaire energetische helingsmethode die gebruik maakt van edelstenen, halfedelstenen en mineralen. Deze materialen hebben energievelden die elk met hun specifieke trillingsfrequentie inwerken op het energieveld (aura) van de mens.

 Met het dragen van een steen gaat het lichaam het trillingsfrequentie van de steen (gedeeltelijk) overnemen, waardoor het zieke lichaam zich zelf weer kan herstellen.

Er zijn mensen die twijfelen aan de geloofwaardigheid van geneeskrachtige stenen en edelsteentherapie in het algemeen, maar door middel van Kirlian fotos (aurafotografie) is aangetoond dat stenen ook een energieveld hebben.

(c) 2010-2023 Naturo vzw, wettig erkende beroepsvereniging (Belgisch Staatsblad 25/03/05) - Ondernemingsnummer (BTW BE) 0.820.205.967 - Algemene Voorwaarden

(c) 2010-2023 Naturo asbl, ass. professionnelle légalement reconnue (Moniteur belge 25/03/05) - Numéro d'entreprise (TVA BE) 0.820.205.967 - Conditions générales de vente