Elektro

Omvat het geheel van technieken die gebruik maken van de elektrische stroom met een therapeutisch doel.

Bepaalde stroomvormen kunnen gebruikt worden bij verlammingen van de spieren als gevolg van aandoeningen van de zenuwen. Door de spieren regelmatig te laten samentrekken kan spierverval ( atrofie) worden tegengegaan.
Andere stroomvormen worden weer gebruikt ter pijnvermindering of ter verbetering van de circulatie.

Bij de meeste vormen van elektro therapie worden zwakke spieren en zenuwen versterkt en wordt pijn verlicht.

(c) 2010-2023 Naturo vzw, wettig erkende beroepsvereniging (Belgisch Staatsblad 25/03/05) - Ondernemingsnummer (BTW BE) 0.820.205.967 - Algemene Voorwaarden

(c) 2010-2023 Naturo asbl, ass. professionnelle légalement reconnue (Moniteur belge 25/03/05) - Numéro d'entreprise (TVA BE) 0.820.205.967 - Conditions générales de vente