Energetische transformatie

Gebeurtenissen in ons leven zorgen voor een spectrum aan emoties. Die emoties op zich zijn geen probleem. De lading die er vaak aan gekoppeld wordt is dat wel. Deze energetische lading heeft namelijk de neiging om zich ergens vast te zetten in ons lichaam en daar spanning te veroorzaken. Emotionele lading heeft vaak de neiging spanningen te veroorzaken in o.a. specifieke orgaansystemen en het motorisch stelsel. Al deze spanning kost ons systeem energie.

Bij energetische transformatietechnieken zoals transformational breathing of shamanic healing is het de bedoeling om bvb. via ademhalingstechnieken, bewustzijnsreizen of meditaties energetische veranderingen teweeg te brengen.

(c) 2010-2023 Naturo vzw, wettig erkende beroepsvereniging (Belgisch Staatsblad 25/03/05) - Ondernemingsnummer (BTW BE) 0.820.205.967 - Algemene Voorwaarden

(c) 2010-2023 Naturo asbl, ass. professionnelle légalement reconnue (Moniteur belge 25/03/05) - Numéro d'entreprise (TVA BE) 0.820.205.967 - Conditions générales de vente