U bent hier

    • You are here:
    • Home > Ethische code

Ethische code

Ethische code Naturopathica

Alle leden van Naturopathica hebben onderstaande ethische code onderschreven
en ondertekend. Deze ethische code wordt jaarlijks vernieuwd en kan je in de praktijk van de betreffende naturopaat aantreffen :

Ethics

 

Naturopaten:


1.  Hebben als taak het in stand houden en bevorderen van het zelfregulerend systeem van het lichaam, door het gebruik van niet-conventionele praktijken, gebaseerd op de elementenleer;

2. Houden steeds rekening met de eenheid van geest, ziel en lichaam, naar het holistisch mensbeeld;

3. Trachten steeds het eigen bewustzijn van de cliënt bij de therapie te betrekken om zo diens verantwoordelijkheidsgevoel voor zichzelf te activeren en het zelfregulerend systeem van diens lichaam optimaal te laten functioneren;

4. Gebruiken slechts de niet-conventionele naturopathische therapievormen die zij beheersen en raden de cliënt aan zich met een andere al dan niet-conventionele hulpverleningsvorm, te laten behandelen indien dit het belang van de cliënt ten goede komt;

5. Trachten de samenwerking met de conventionele praktijken te bevorderen;

6. Respecteren de vrije keuze van hun cliënten;

7. Verplichten zich tot discretie en stilzwijgen omtrent persoonlijke informatie verkregen uit individuele sessies;

8. Respecteren steeds de van kracht zijnde wetgeving inzake de uitoefening van conventionele en niet-conventionele praktijken;

9. Dragen er doorlopend zorg voor dat aan naturopathische praktijken op een correcte manier bekendheid gegeven wordt;

10. Zijn loyaal en rechtvaardig tegenover hun collega's.
 

(c) 2010-2023 Naturo vzw, wettig erkende beroepsvereniging (Belgisch Staatsblad 25/03/05) - Ondernemingsnummer (BTW BE) 0.820.205.967 - Algemene Voorwaarden

(c) 2010-2023 Naturo asbl, ass. professionnelle légalement reconnue (Moniteur belge 25/03/05) - Numéro d'entreprise (TVA BE) 0.820.205.967 - Conditions générales de vente