Expressie

Expressieve therapie, zoals danstherapie, biodanza, euritmie, lachtherapie en kunstzinnige therapie ondersteunt het uitdrukking geven aan een intern gevoel. Vaak gebeurt dit via beweging. Het bewegen gebeurt vanuit een opkomende interne beweging, een impuls of gevoel.

(c) 2010-2023 Naturo vzw, wettig erkende beroepsvereniging (Belgisch Staatsblad 25/03/05) - Ondernemingsnummer (BTW BE) 0.820.205.967 - Algemene Voorwaarden

(c) 2010-2023 Naturo asbl, ass. professionnelle légalement reconnue (Moniteur belge 25/03/05) - Numéro d'entreprise (TVA BE) 0.820.205.967 - Conditions générales de vente