Expressie

Expressieve therapie, zoals danstherapie, biodanza, euritmie, lachtherapie en kunstzinnige therapie ondersteunt het uitdrukking geven aan een intern gevoel. Vaak gebeurt dit via beweging. Het bewegen gebeurt vanuit een opkomende interne beweging, een impuls of gevoel.
(c) 2010-2020 Naturopathica, wettig erkende beroepsvereniging (Belgisch Staatsblad 25/03/05) Ondernemingsnummer 0.820.205.967