Fascia

Fascia therapie omvat onder meer de Bowen-techniek, myofasciale therapie en rolfing. We beschouwen het als een lichamelijke therapie omdat een fysieke aanraking als ingangspoort wordt gebruikt. Net zoals meridianen informatie laten doorstromen in eerder vertikale richting, stroomt er energetische informatie door de fascia in een eerder horizontale richting.

Bij een energetische blokkade (een opgebouwd ‘schild’) kunnen er verstoringen in de beweeglijkheid van de fascia optreden, waardoor de energetische communicatie tussen orgaansystemen verstoord wordt. De bedoeling van de therapie is om het lichaam weer de ruimte en de bewegingsvrijheid terug te geven die het in potentie heeft, zowel fysisch als energetisch.

Fascia therapie tracht door aandacht, bewustzijn en een zeer lichte aanraking te voelen wat de voorkeursbeweging van een geblokkeerde fascia is, en tracht dan de fascia uit te nodigen om in een andere richting te bewegen.

(c) 2010-2023 Naturo vzw, wettig erkende beroepsvereniging (Belgisch Staatsblad 25/03/05) - Ondernemingsnummer (BTW BE) 0.820.205.967 - Algemene Voorwaarden

(c) 2010-2023 Naturo asbl, ass. professionnelle légalement reconnue (Moniteur belge 25/03/05) - Numéro d'entreprise (TVA BE) 0.820.205.967 - Conditions générales de vente