Gesprek

Door middel van het luidop uitspreken krijgt de client zicht op zijn denken en wordt hem de kans geboden de kern van zijn vragen en problemen bloot te leggen en zodoende daarin tot klaarheid en inzicht te komen. 

De hulpverlener of therapeut zal tijdens de sessies helpen naargelang zijn eigen achtergrond en opleiding. 
De gespreksvorm omvat therapieën en hulpverleningsvormen zoals bvb. psychoanalytische therapie, behavioristische en congnitieve therapie, humanistische therapie, gezinstherapie en groepstherapie.
De gespreksvorm is dus een hulpverleningsvorm waarbij wordt gepraat ,maar de manier waarop het gesprek wordt geleid , de tijdsduur , de aanpak en het doel kunnen zeer verschillend zijn. Soms vindt de behandeling plaats onder de vorm van individuele gesprekken , soms in de vorm van groepsgesprekken onder leiding van een therapeut of hulpverlener en soms in een combinatie van beide , afhankelijk van de situatie. 

Over het algemeen richten cognitieve therapieen en hulpverleningsvormen zich op het oplossen van problemen in het heden , terwijl psychoanalyse dieper ingaat op gebeurtenissen en emoties uit het verleden. Humanistische therapieen en hulpverleningsvormen ten slotte zijn vooral gericht op het bevorderen van het zelfbewustzijn en op persoonlijke groei. 

Bij relatieproblemen of gezinsproblemen biedt met name counseling veel mogelijkheden. Bij verschillende therapieen of hulpverleningsvormen heeft men professionele hulp nodig en zal men thuis tussen de verschillende sessies door oefeningen en dergelijke moeten doen.

(c) 2010-2023 Naturo vzw, wettig erkende beroepsvereniging (Belgisch Staatsblad 25/03/05) - Ondernemingsnummer (BTW BE) 0.820.205.967 - Algemene Voorwaarden

(c) 2010-2023 Naturo asbl, ass. professionnelle légalement reconnue (Moniteur belge 25/03/05) - Numéro d'entreprise (TVA BE) 0.820.205.967 - Conditions générales de vente