Historiek

Naturopathica is opgericht als reaktie op de wet Colla, die in 1999 voor het eerst toeliet dat complementaire praktijken, zoals therapeutische massages of andere helingsvormen, legaal konden worden uitgeoefend in België, onder gereglementeerde voorwaarden.

Zo moet iemand die therapeutische handelingen wenst te verrichten zich o.a. inschrijven bij een wettig erkende beroepsvereniging, wat op dat moment nog niet bestond. Naturopathica werd dus opgericht op vraag van een aantal pioniers in de complementaire gezondheidszorg. Ze had als voornaamste doel de professionalisering binnen de sektor te bevorderen, en om collega's te verenigen. Het is nooit de bedoeling geweest om een elite clubje te vormen, maar wel om systematisch uit te dragen waar we willen voor staan.

Naturopathica wil een betrouwbare vereniging zijn, die openstaat voor alle kwaliteitsvolle hulpverleners die vanuit aandacht en aanwezigheid hun cliënten begeleiden naar meer authenticiteit.

5 jaar na haar oprichting was Naturopathica wettig erkend, en in 2010 vierden we ons eerste jubileum. Is de loop van de jaren is veel veranderd. Onze leden zijn ondertussen bijvoorbeeld allemaal verzekerd via een unieke, gelijkvormige groepspolis, zodat u zich volledig veilig kan voelen tijdens een behandeling. 

We danken al onze cliënten voor hun vertrouwen, en wensen hun een schitterende gezondheid !

(c) 2010-2023 Naturo vzw, wettig erkende beroepsvereniging (Belgisch Staatsblad 25/03/05) - Ondernemingsnummer (BTW BE) 0.820.205.967 - Algemene Voorwaarden

(c) 2010-2023 Naturo asbl, ass. professionnelle légalement reconnue (Moniteur belge 25/03/05) - Numéro d'entreprise (TVA BE) 0.820.205.967 - Conditions générales de vente