Hypnose

Hypnotherapie is een moderne methode gericht op het ontspannen van de bewuste geest om zo toegang tot de onbewustere delen van de geest mogelijk te maken.
 
Er wordt onderscheid gemaakt : cognitieve gedragshypnose, Ericksoniaanse, medische hypnose, zelfhypnose, NLP.
 
Door trance toe te laten kan de bewuste wil ondersteund worden door het onderbewustzijn. Door gebruik te maken van een toestand van geconcentreerde aandacht krijgt men meer inzicht in het onbewuste en in de dingen die in dat onbewuste vastzitten en ons bewuste leven op een of andere manier belemmeren.
 
Het doel is hierbij de client te begeleiden naar een gezonder innerlijk evenwicht met positieve suggesties die inwerken op emotionele verstoringen.
 
NLP is hierbij en communicatiemiddel dat zich richt op de verwerking van informatie door de hersenen.

(c) 2010-2023 Naturo vzw, wettig erkende beroepsvereniging (Belgisch Staatsblad 25/03/05) - Ondernemingsnummer (BTW BE) 0.820.205.967 - Algemene Voorwaarden

(c) 2010-2023 Naturo asbl, ass. professionnelle légalement reconnue (Moniteur belge 25/03/05) - Numéro d'entreprise (TVA BE) 0.820.205.967 - Conditions générales de vente