Connexion

U kan hier inloggen of via het menu 'gebruikerslogin' (login/aanmelden).
Opgelet: indien u al zou ingelogd zijn, dan zal u een foutmelding krijgen. 

Het is niet nodig om een paswoord te kennen of te onthouden. Je zal een link ontvangen op het e-mail adres waarmee je je hebt ingeschreven.
Klik op de link of copieer hem in de browser die je wenst te gebruiken. De link kan telkens maar één keer gebruikt worden.

Erkende leden van Naturopathica zullen door in te loggen toegang krijgen tot informatie die enkel voor leden is voorbehouden (meer info in voorbereiding). Op die manier willen we meer meerwaarde kunnen bieden voor uw lidgeld.

 
 

(c) 2010-2023 Naturo vzw, wettig erkende beroepsvereniging (Belgisch Staatsblad 25/03/05) - Ondernemingsnummer (BTW BE) 0.820.205.967 - Algemene Voorwaarden

(c) 2010-2023 Naturo asbl, ass. professionnelle légalement reconnue (Moniteur belge 25/03/05) - Numéro d'entreprise (TVA BE) 0.820.205.967 - Conditions générales de vente