Kaarsen

Oorkaarsen en lichaamskaarsen werken lichaamszuiverend. Een lichte onderdruk (schouweffect) in de oorkaars en een trilling van de stijgende lucht te wijten aan de natuurlijke beweging van de vlam, geven een lichte massage van het trommelvlies. Bij lichaamskaarsen wordt door het aanzuigend effect (onderdruk) de huid pijnloos vacuüm gezogen, waardoor specifieke (chakra- of meridiaanpunten) worden gestimuleerd. Typisch worden oorkaarsen gebruikt, maar tegenwoordig bestaan er ook lichaamskaarsen die op specifieke punten (vaak chakra- of meridiaanpunten) worden geplaatst.

Een typische oorkaarsenbehandeling begint met een oormassage en een lymfedrainage van de hals. De oorkaarsen worden aangestoken en ingebracht in de gehoorgang. Wanneer de oorkaarsen bijna zijn opgebrand (aangegeven door een marker op de kaars) worden ze verwijderd en uitgedoofd.

(c) 2010-2023 Naturo vzw, wettig erkende beroepsvereniging (Belgisch Staatsblad 25/03/05) - Ondernemingsnummer (BTW BE) 0.820.205.967 - Algemene Voorwaarden

(c) 2010-2023 Naturo asbl, ass. professionnelle légalement reconnue (Moniteur belge 25/03/05) - Numéro d'entreprise (TVA BE) 0.820.205.967 - Conditions générales de vente