Klachtencommissie

Klachtencommissie

Naturo ijvert als erkende beroepsvereniging voor een volwaardige uitoefening van de Complementaire en Alternatieve Methodes in hulpverlening.

De aanvaarding van onze leden gebeurt door een onafhankelijke Toetredingscommissie die nauwgezet de opleiding en morele waarden van aspirant-leden nagaat.

Alle leden onderschrijven de ethische code en worden gedekt door onze groepsverzekering burgerlijke aansprakelijkheid.

Wij zorgen als beroepsvereniging voor een permanente bijscholing van de leden en informeren hen regelmatig over nieuwe ontwikkelingen.

Ondanks al onze goede zorgen zou het eventueel toch eens kunnen dat u zich
niet akkoord kan verklaren met de werkwijze of handelwijze van een van onze leden-therapeuten.

Indien dit zo is, dan kan u de klachtencommissie contacteren via klachten (at) naturo.be . (at) vervangt u uiteraard met @. Dit is om teveel spam op dit e-mail adres te vermijden.

Het spreekt voor zich dat we de gegevens met de meeste discretie zullen behandelen en u desgevallend informeren over de verdere afloop.
 

Keywords: 

(c) 2010-2023 Naturo vzw, wettig erkende beroepsvereniging (Belgisch Staatsblad 25/03/05) - Ondernemingsnummer (BTW BE) 0.820.205.967 - Algemene Voorwaarden

(c) 2010-2023 Naturo asbl, ass. professionnelle légalement reconnue (Moniteur belge 25/03/05) - Numéro d'entreprise (TVA BE) 0.820.205.967 - Conditions générales de vente