Klank

Klanktherapie omvat het werken met klankschalen, klankhealing, stemwerk, muziektherapie, klankbaden. Klanktherapie helpt om harmonie te brengen in lichaam en geest door middel van stem, klank en muziek. Klank brengt een trilling of vibratie teweeg die de energie terug in balans brengt. 

De client gaat in interactie met zijn onderbewuste, waardoor de verwerking van innerlijke processen, bewustwording en zelftransformatie makkelijker worden. Op die manier worden lichaam en geest meer in balans gebracht. 

(c) 2010-2023 Naturo vzw, wettig erkende beroepsvereniging (Belgisch Staatsblad 25/03/05) - Ondernemingsnummer (BTW BE) 0.820.205.967 - Algemene Voorwaarden

(c) 2010-2023 Naturo asbl, ass. professionnelle légalement reconnue (Moniteur belge 25/03/05) - Numéro d'entreprise (TVA BE) 0.820.205.967 - Conditions générales de vente