kwaliteitscommissie

 

De kwaliteitscommissie is ook een commissie die de raad van bestuur van Naturo adviseert en meer en meer een onafhankelijke positie begint in te nemen. Ze wil enerzijds leden en anderzijds opleidingsverstrekkers bijstaan in het verhogen van de kwaliteit van hun dienstverlening.

 

Kwaliteitsbevordering leden :

Leden zullen in de toekomst de kans krijgen om begeleid te worden bij hun streven naar meer kwaliteit in hun dienstverlening. Dit proces is in voorbereiding.

De commissie werkt een plan uit om tot een haalbare bijscholingsregeling te komen.

 
Accreditatie van cursussen :
De kwaliteitscommissie van Naturo doorloopt via een formele procedure uw cursus of opleiding.
In welke mate draagt de cursus bij tot het kunnen voeren van een kwaliteitsvolle praktijk binnen de CAM?
De bedoeling is een continu proces in gang te zetten van zelfreflectie en continue verbetering.
Er zijn verschillende voorwaarden voor een therapeutische opleiding of een cursus rond zelfontwikkeling.
We kijken samen met u of er nog extra info of tips kunnen aangebracht worden rond :
- Het aangebrachte studiemateriaal
- De inhoud van je syllabus
- Gebruikte didactische materialen
- Interactie tussen docent/student
- Evalutietechnieken
- Praktijkstages
- Aanbod rond permanente vorming
Dit alles om een bredere en kwalitatieve samenwerking aan te bieden tussen Naturopathicaleden, klanten, studenten, en andere kennisverstrekkers/instituten.

 

 

Trefwoorden: 

(c) 2010-2023 Naturo vzw, wettig erkende beroepsvereniging (Belgisch Staatsblad 25/03/05) - Ondernemingsnummer (BTW BE) 0.820.205.967 - Algemene Voorwaarden

(c) 2010-2023 Naturo asbl, ass. professionnelle légalement reconnue (Moniteur belge 25/03/05) - Numéro d'entreprise (TVA BE) 0.820.205.967 - Conditions générales de vente