Licht

Lichttherapie is een "trigger" van vele lichaamseigen biologische processen.

Gepolariseerd licht heeft uitstekende therapeutische eigenschappen (bio-stimulatie tot op celniveau). Bij lichttherapie worden de te behandelende lichaamsdelen belicht.

Bij kleurentherapie werkt men met een lichtset met verschillende basiskleuren, zodat men een uitgebalanceerde hoeveelheid kleurenenergie in het menselijk organisme kan brengen.
(c) 2010-2021 Naturo vzw, wettig erkende beroepsvereniging (Belgisch Staatsblad 25/03/05) - Ondernemingsnummer 0.820.205.967 - Algemene Voorwaarden