Magneetveld

Magneetveldtherapie groepeert methodes waarbij men een magnetisch veld laat inwerken op het lichaam om een helend effect te verkrijgen. Een magnetisch veld kan een statisch veld zijn, opgewekt door permanente magneten, of een dynamisch of pulserend veld, opgewekt door inductie (= een elektrische stroom die volgens een bepaald golfpatroon door een spoel vloeit).

'Magneetveld Resonantie Stimulatie (MRS)' therapie gebruikt het principe van resonantie met een laagfrequent, pulserend, zwak magneetveld om elke cel tot harmonie te stimuleren. De zelfregulerende kracht van het lichaam wordt aangesproken waardoor de regeneratie van cellen wordt bevorderd, en waardoor de celfuncties geoptimaliseerd worden. Bij het gebruik van laagfrequente, pulserende magneetvelden is slechts een welbepaalde zwakke veldsterkte nodig om helende effecten te krijgen.

De helende resultaten van MRS Therapie worden reeds geruime tijd onderzocht aan verschillende universiteiten. Zij zijn getest en erkend in tal van medische studies en rapporten. Tot op heden zijn er geen negatieve bijwerkingen gekend.

Belangrijkste werkingsmechanismen :
- betere doorbloeding
- meer zuurstofopname
- meer aanmaak van endorfinen (pijnbestrijding, gevoel van welzijn)
- brengt het vegetatief zenuwstelsel in evenwicht
- ondersteunt de werking van elke andere therapie of medicatie.

(c) 2010-2023 Naturo vzw, wettig erkende beroepsvereniging (Belgisch Staatsblad 25/03/05) - Ondernemingsnummer (BTW BE) 0.820.205.967 - Algemene Voorwaarden

(c) 2010-2023 Naturo asbl, ass. professionnelle légalement reconnue (Moniteur belge 25/03/05) - Numéro d'entreprise (TVA BE) 0.820.205.967 - Conditions générales de vente