Meditatie

Meditatie is een "ervaring". Er bestaat een actieve en een passieve vorm. Actieve meditatie kan beschreven worden als het controleren van je gedachten en hieraan sturing te geven. Deze wordt vaak toegepast in het kader van coaching. Actief visualiseer je het (zingevings)doel dat je wil bereiken. Passieve meditatie heeft een totaal andere bedoeling. Soms weten we niet wat ons einddoel is of we hebben geen oplossing voor onze problemen en uitdagingen. De enige bevrijdende oplossing is hier vaak: laat ons gewoon maar ZIJN! Door de wereldse gedachten los te laten gaat de denkgeest naar onze innerlijke stilte. Deze ervaringstoestand heet contemplatie en ligt in het verlengde van de actieve meditatie.

(c) 2010-2023 Naturo vzw, wettig erkende beroepsvereniging (Belgisch Staatsblad 25/03/05) - Ondernemingsnummer (BTW BE) 0.820.205.967 - Algemene Voorwaarden

(c) 2010-2023 Naturo asbl, ass. professionnelle légalement reconnue (Moniteur belge 25/03/05) - Numéro d'entreprise (TVA BE) 0.820.205.967 - Conditions générales de vente