U bent hier

    • You are here:
    • Home > Naturopaten

Naturopaten

Voor Naturopathica is een Naturopaat iemand die op een natuurlijke manier het zelfgenezend vermogen van onze cliënten helpt te ondersteunen en bevorderen via een aantal van deze begeleidingsvormen, gaande van vormen die vertrekken vanuit een lichamelijke aanraking, over vormen waarbij via het energetische lichaam wordt gewerkt, tot methoden waarbij het mentale veld of de spirituele verbinding wordt aangeraakt.
Het therapeutische proces kan gaan van het bevorderen van ontspanning, over het uitnodigen van openheid, tot het stimuleren van ontgifting, of het opnemen van nieuwe informatie die beter bij die persoon past.

De meeste Naturopaten specialiseren zich in een aantal van deze begeleidingsvormen, en zullen doorverwijzen wanneer ze dit nodig achten.

Alle naturopaten, lid van Naturo vzw, werden gescreend door een onafhankelijke toetredingscommissie, en ondertekenden een gedragscode, waarvan onze ethische code deel van uitmaakt.

 

 

(c) 2010-2023 Naturo vzw, wettig erkende beroepsvereniging (Belgisch Staatsblad 25/03/05) - Ondernemingsnummer (BTW BE) 0.820.205.967 - Algemene Voorwaarden

(c) 2010-2023 Naturo asbl, ass. professionnelle légalement reconnue (Moniteur belge 25/03/05) - Numéro d'entreprise (TVA BE) 0.820.205.967 - Conditions générales de vente