Naturopatie

De commissie 'naturopatie' evalueert en definieert de verschillende naturopatische hulpverleningsvormen, en ordent ze binnen onze matrix. Ze adviseert de raad van bestuur over het al dan niet opnemen van nieuwe begeleidingsvormen in de matrix, en bereid een uitgebreid dossier voor, om voor te leggen aan de overheid.
Deze commissie wordt opgestart door Ilse Scheers. Alle hulp blijft welkom. Neem hiervoor contact op met het secretariaat via info@naturopathica.be .
 
                        
               Ilse Scheers
            Ilse Scheers                                     
           penningmeester           
      

Trefwoorden: 
(c) 2010-2020 Naturopathica, wettig erkende beroepsvereniging (Belgisch Staatsblad 25/03/05) Ondernemingsnummer 0.820.205.967