Nulpuntenergie

Nulpuntenergietherapie is het therapeutisch gebruik van nulpuntenergie (zero-point energie), tachyonenergie, bijvoorbe via hulpmiddelen die men bij zich draagt.
Volgens de kwantumfysica is ons fysieke universum niets anders dan een zeer dichte vorm van energie met daarin allerlei dichtheidsgradaties (frequenties of trillingen). Alles in dit universum, variërend van de meest verfijnde energetische structuren tot de zwaarste stoffen, staat echter in verbinding met een energetisch continuum. 

De energie die door dit energetisch continuüm stroomt, vloeit dwars door diverse niveaus van verdichting om te ‘eindigen’ in de materie. De energie is afkomstig uit 1 bron. Moderne natuurkundigen spreken over vrije energie of nulpuntenergie. Nulpunt- of vrije energie moet niet worden opgevat als een bepaald soort energie, maar als de bron van letterlijk alle energie. Deze bron moet hier meer worden begrepen vanuit de correlatieve dialectiek (er is geen "niets zonder iets" en vice versa) dan vanuit de orthodoxe idee van causaliteit (eerst was er dit en toen veroorzaakte dit "dat").

Tachyonenergie is de allereerste energetische structuur die zich manifesteert vanuit de vormloze structuurloze nulpuntenergie. Tachyonenergie kan niet worden gemeten in termen van Hertzfrequentie, maar draagt alle energietrillingen van het universum in zich. Het enige waarin tachyonenergie van vrije energie of nulpuntenergie verschilt, is dat het vorm heeft. Als men nulpuntenergie als de oceaan voorstelt, dan is tachyonenergie de druppel.

(c) 2010-2023 Naturo vzw, wettig erkende beroepsvereniging (Belgisch Staatsblad 25/03/05) - Ondernemingsnummer (BTW BE) 0.820.205.967 - Algemene Voorwaarden

(c) 2010-2023 Naturo asbl, ass. professionnelle légalement reconnue (Moniteur belge 25/03/05) - Numéro d'entreprise (TVA BE) 0.820.205.967 - Conditions générales de vente