Olie

De groep Oliebehandelingen omvat ondermeer hotstone massage, aromatherapie massage, voetmassage, vlindermassage, metamorfosetechniek,breuss massage en holistische massage.
Dit zijn lichaamsbehandelingen waarbij olie wordt gebruikt, voornamelijk om makkelijker de strijkbewegingen meestal via de handen uit te kunnen voeren. Bij hotstone en hot lava stone massages worden opgewarmde stenen in de handen gehouden tijdens de massage, of op bepaalde plaatsen op, onder of tegen de client gelegd.

Oliemassages trachten ontspanning te brengen door zachte of steviger lichamelijke aanraking. Soms worden specifieke punten of zones aangeraakt (marmapunten, reflexzones, meridiaanpunten,…) om ontspanning van interne organen uit te bekomen, of om ook energetische systemen zoals het chakrasysteem te balanceren.

(c) 2010-2023 Naturo vzw, wettig erkende beroepsvereniging (Belgisch Staatsblad 25/03/05) - Ondernemingsnummer (BTW BE) 0.820.205.967 - Algemene Voorwaarden

(c) 2010-2023 Naturo asbl, ass. professionnelle légalement reconnue (Moniteur belge 25/03/05) - Numéro d'entreprise (TVA BE) 0.820.205.967 - Conditions générales de vente