Onze waarden

Waarden zijn onze lijm 

Naturopathica is een waardengedreven beroepsvereniging, die het 'HOE' minstens zo belangrijk vindt als het 'WAT'. Hoe we de dingen aanpakken, en hoe we dit naar buiten brengen, zou moeten tonen wat we werkelijk wensen bij te dragen aan deze wereld, en dit gaat verder dan één of andere therapievorm. Bij twijfel over een te nemen beslissing, wil het bestuur teruggrijpen naar deze waardenpiramide, waarin die waarden staan die het bestuur bewust wil (be)leven. 

Onze waarden

We kiezen voor en stimuleren (zelf)verantwoordelijkheid.  

We trachten respect op te brengen voor mekaar, en voor de natuur, in het bijzonder voor de natuurlijke benaderingen en middelen. 

We kiezen voor de vrijheid om ook eens een ander model te (mogen !) gebruiken dan het 'klassieke' model, wat op zich ook niet meer dan een (beperkt) model is. 

Vertrouwen is de basis waarop we met elkaar omgaan. Vanuit vertrouwen en 'het juiste doen op het juiste moment' wordt het onmogelijke mogelijk. 

Dit veronderstelt uiteraard betrokkenheid (maar geen afhankelijkheid). Het doel van onze behandelingen is om inzicht te brengen bij de cliënt, zodat hij meer en meer zichzelf mag en durft te zijn, zonder verwachtingen of oordelen. 

Dan kan authenticiteit en levenskwaliteit bloeien. 

             De waarden ijsberg

Ons therapeutisch proces is dus vooral een bewustwordingsproces, dat we vanuit deze waarden, en binnen de vorm van de therapie, uitnodigen bij de cliënt.

Trefwoorden: 
(c) 2010-2021 Naturo vzw, wettig erkende beroepsvereniging (Belgisch Staatsblad 25/03/05) - Ondernemingsnummer 0.820.205.967 - Algemene Voorwaarden