Opleiding en bijscholing

Naturo hecht veel belang aan opleiding en bijscholing. 

Naturo, als beroepsorganisatie, organizeert zelf geen opleidingen, maar werkt nauw samen met opleidingsinstituten die de beste opleidingen aanbieden rond complementaire hulpverlening. U kan hier een voorbeeldlijst van mogelijke opleidingen terugvinden.

Let wel, consulteer deze pagina toch één keer per jaar want CAM-opledingen volgen elke wetenschappelijke ontwikkeling en de zich voortdurend uitbreidende kennis van het menselijk functioneren op de voet.

Het bestuur is ervan overtuigd dat dit een grote bijdrage kan leveren aan de groei die nodig is in ons vakgebied.

 

(c) 2010-2023 Naturo vzw, wettig erkende beroepsvereniging (Belgisch Staatsblad 25/03/05) - Ondernemingsnummer (BTW BE) 0.820.205.967 - Algemene Voorwaarden

(c) 2010-2023 Naturo asbl, ass. professionnelle légalement reconnue (Moniteur belge 25/03/05) - Numéro d'entreprise (TVA BE) 0.820.205.967 - Conditions générales de vente