U bent hier

Opleidingen georganiseerd door de wettig erkende beroepsvereniging Naturopathica

De door Naturopathica ingerichte cursussen vindt U helemaal onderaan deze pagina.


In zijn Visie en Missie stelt Naturopathica dat opleiding, permanente vorming en correcte informatie hoog in het vaandel staan. Daarom ook richten wij regelmatig cursussen en opleidingen in en staan onze leden klaar om door middel van voordrachten informatie te verstrekken.

De opleidingen die georganiseerd worden door Naturopathica zijn tot stand gekomen dankzij een hechte samenwerking tussen verschillende therapeuten, (CAM) hulpverleners en lesgevers.

Met ons opleidingsprogramma willen we enerzijds de waarde beklemtonen van de Complementaire en Alternatieve Methodes in Hulpverlening, en anderzijds zorgen voor een permanente bijscholing van onze leden en al diegenen die deze CAM-therapieën beoefenen.

Het feit dat wij onze cursussen ook openstellen voor alle geïnteresseerden getuigt van onze vaste wil tot openheid en doorzichtigheid in de therapieën die door onze leden worden uitgeoefend.
Onze cursussen en opleidingen geven, na evaluatie, recht op een getuigschrift van de erkende beroepsvereniging Naturopathica. 

De ethische code van onze beroepsvereniging spreekt dan ook voor zich!


Cursussen en Opleidingen:

Naturopathica  richt regelmatig cursussen en opleidingssessies in.
Deze cursussen zijn in principe toegankelijk voor alle geïnteresseerden, hoewel diverse opleidingen enkel van nut zijn voor mensen die reeds werkzaam zijn in de complementaire en alternatieve hulpverlening en voor aspirant-therapeuten.

Voor sommige opleidingen wordt door Naturopathica een getuigschrift afgeleverd van therapeut (CAM hulpverlener).
Meestal is het zo dat de data en de locaties bepaald worden op basis van de inschrijvingen. Voor sommige cursussen liggen de data vast. Voor opleidingen van meer dan één dag na mekaar kan een residentieel seminarie overwogen worden.
Alle cursussen worden gegeven door ervaren therapeuten en/of medisch geschoolden.


Algemene voorwaarden:
Om toegelaten te worden tot een cursus is een diploma van volledige humaniora (of gelijkgesteld diploma) vereist. De minimum leeftijd voor deelname is vastgesteld op 18 jaar.
Voor sommige opleidingen kunnen bijkomende voorwaarden gesteld worden. Deze worden meegedeeld bij de betrokken cursus.

De cursussen worden slechts ingericht voor een voldoende aantal deelnemers (minimum 4, maximum 8). In principe worden de ééndaagse cursussen gegeven op zaterdagen, tenzij anders afgesproken wordt met de deelnemers. De meerdaagse opleidingen worden voorzien in weekends of verlengde weekends. De data en de locaties worden zoveel mogelijk bepaald in functie van de deelnemers.


Inschrijven

Inschrijven kan via het secretariaat (info@naturopathica.be).
Gelieve duidelijk uw naam op te geven en de cursus waarvoor u wenst in te schrijven.
Voor sommige opleidingen vragen wij u iets meer uitleg en zullen u na inschrijving een formulier toezenden. 

Door in te schrijven aanvaardt u onze algemene voorwaarden en aanvaardt u het aangegeven inschrijvingsgeld te zullen betalen. 

De inschrijving wordt pas definitief na het storten van een voorschot op rekeningnummer 

IBAN: BE68 9796 1923 1534
BIC: ARSPBE22

Dit voorschot bedraagt 25 % van het totale bedrag, indien dit hoger is dan € 350.
Voor cursussen die minder dan € 350 kosten of voor inschrijvingen waarvan de startdatum van de cursus minder dan 30 dagen verder ligt dan de datum van inschrijving is het voorschot gelijk aan de totaalprijs van de cursus. 

Het saldo dient te worden betaald, uiterlijk één maand voor aanvang van de cursus, tenzij de cursus reeds binnen de dertig dagen een aanvang neemt. In dit geval dient het volledige bedrag betaald te worden.

Data en locatie worden zo snel mogelijk meegedeeld. Normaal gezien is dit te Brugge.


Bij Annulering

- meer dan twee maanden vóór de cursus wordt 90% van het voorschot terugbetaald.
- tussen twee maand en één maand voor de cursus wordt 50% van het voorschot terugbetaald
- minder dan één maand voor de cursus blijft het betaalde voorschot verworven voor Naturopathica tenzij er werd afgezegd wegens ernstige redenen

De inhoudingen bij annulering dienen voor het aanzuiveren van onze administratie- en reserveringskosten. 

Wanneer een cursus niet kan doorgaan, om welke reden dan ook, wordt het volledige voorschot terugbetaald. 


Prijzen

In de prijzen zijn begrepen:

- documentatie en cursus 

- koffiepauzes 

- bij sommige dagcursussen is een lichte lunch of broodmaaltijd voorzien voor andere cursussen breng je zelf een lunchpakket mee.
  Info bij de betreffende cursus.

In de prijzen zijn niet begrepen: de persoonlijke uitgaven.


Korting

Naturopathica is nu ook Loyaltypartner van Lyoness.
Leden van Lyoness krijgen de gebruikelijke kortingen.

Bent u nog geen lid van Lyoness, en wenst u - zonder andere verplichtingen - toch te genieten van deze kortingen ?
Neem contact op met het secretariaat, zodat we u een (gratis) kortingkaart kunnen bezorgen.


(c) 2010-2021 Naturo vzw, wettig erkende beroepsvereniging (Belgisch Staatsblad 25/03/05) - Ondernemingsnummer 0.820.205.967 - Algemene Voorwaarden