Opleidingen georganiseerd door de wettig erkende beroepsvereniging Naturopathica

De door Naturo vzw aanbevolen cursussen vindt U helemaal onderaan deze pagina.


In zijn Visie en Missie stelt Naturo vzw dat opleiding, permanente vorming en correcte informatie hoog in het vaandel staan.

De opleidingen die vooropgesteld worden door Naturo vzw zijn tot stand gekomen dankzij een hechte samenwerking tussen verschillende therapeuten, artsen, (CAM) hulpverleners en lesgevers.

Met onze opleidingslijst willen we enerzijds de waarde beklemtonen van de Complementaire en Alternatieve Methodes in Hulpverlening, en anderzijds zorgen voor een keuzemogelijkheid tot permanente bijscholing van onze leden en al diegenen die deze CAM-therapieën beoefenen.

Het feit dat wij deze cursussen ook openstaan voor alle geïnteresseerden getuigt van een wil tot openheid en doorzichtigheid in de therapieën die door onze leden worden uitgeoefend.
 

 

De ethische code van onze beroepsvereniging spreekt dan ook voor zich!

 

Cursussen en Opleidingen:

Naturo vzw moedigt regelmatig bijscholing aan.
Deze cursussen zijn in principe toegankelijk voor alle geïnteresseerden, hoewel diverse opleidingen enkel van nut zijn voor mensen die reeds werkzaam zijn in de complementaire en alternatieve hulpverlening en voor aspirant-therapeuten.
Alle cursussen worden gegeven door ervaren therapeuten en/of medisch geschoolden.

Algemene voorwaarden:
Consulteer steeds de voorwaarden tot deelname vooraleer je in te schrijven.

 

(c) 2010-2022 Naturo vzw, wettig erkende beroepsvereniging (Belgisch Staatsblad 25/03/05) - Ondernemingsnummer (BTW BE) 0.820.205.967 - Algemene Voorwaarden

(c) 2010-2022 Naturo asbl, ass. professionnelle légalement reconnue (Moniteur belge 25/03/05) - Numéro d'entreprise (TVA BE) 0.820.205.967 - Conditions générales de vente