Psychodynamiek

Psychodynamiek houdt in dat mensen zowel een bewust als een onbewust deel hebben van waaruit ze denken en doen. Bij psychodynamische therapie komen zowel de bewuste als onbewuste processen aan bod. Iemand kan de oorzaak van iets niet weten. Onbewust is de ervaring, het gevoel bij een gebeurtenis, opgeslagen. Tijdens de hulpverlening wordt contact gemaakt met die onbewuste kennis. De client heeft naast het contact met de therapeut of hulpverlener, het hier en nu, contact met een vroegere ervaring. De hulpverlener begeleidt de cliënt in het vinden en inzetten van diens eigen oplossingsvermogen en kracht.

De therapie is dynamisch in die zin dat de hulpverlener naast gesprekken gebruik maakt van zowel de klassieke als moderne hypnotherapie, rationeel emotieve therapie (RET), lichaamsgerichte oefeningen en ademtherapie.

(c) 2010-2023 Naturo vzw, wettig erkende beroepsvereniging (Belgisch Staatsblad 25/03/05) - Ondernemingsnummer (BTW BE) 0.820.205.967 - Algemene Voorwaarden

(c) 2010-2023 Naturo asbl, ass. professionnelle légalement reconnue (Moniteur belge 25/03/05) - Numéro d'entreprise (TVA BE) 0.820.205.967 - Conditions générales de vente