Bestuur

De volgende personen hebben een bestuursmandaat opgenomen binnen Naturo vzw.

 

                 

                                   Jurgen Bex                                      Wim Van Aelst  
                                   bestuurder                                           bestuurder

                
 

 

Zij nemen de noodzakelijke beslissingen om de goede werking van de vereniging te verzekeren, rekening houdend met:

- de waarden die we wensen te leven 
- de visie en missie van onze vereniging
- de krijtlijnen die werden uitgezet op de algemene vergadering

(c) 2010-2021 Naturo vzw, wettig erkende beroepsvereniging (Belgisch Staatsblad 25/03/05) - Ondernemingsnummer 0.820.205.967 - Algemene Voorwaarden