Raad van Bestuur

De volgende personen hebben een bestuursmandaat opgenomen binnen de Raad van bestuur (RvB):

 

                                                  

  Wim Van Aelst          Lucas Sleeuwaert                Ilse Scheers                       Catharina Andries                  
    voorzitter                ondervoorzitter                  penningmeester             secretaris (ontslagnemend)
                
 

 

                                                       

     Filip Tacq                    Siegfried Present                                  Kurt Mercelis
     bestuurder                 bestuurder (ontslagnemend)            bestuurder

 

Zij nemen de noodzakelijke beslissingen om de goede werking van de vereniging te verzekeren, rekening houdend met:

- de waarden die we wensen te leven 
- de visie en missie van onze vereniging
- de krijtlijnen die werden uitgezet op de algemene vergadering

(c) 2010-2020 Naturopathica, wettig erkende beroepsvereniging (Belgisch Staatsblad 25/03/05) Ondernemingsnummer 0.820.205.967