Reflexzones

Reflexzonetherapie is een lichamelijke therapie en omvat o.a. voet- hand- en oorreflexologie en Auriculotherapie. Reflexologie (of reflexzonetherapie) is het behandelen (laten ontspannen) van organen door andere plaatsen op het lichaam (de reflexzones) aan te raken. Het basisidee is dat het lichaam als een hologram werkt. In elk deeltje vindt je het geheel terug. De belangrijkste reflexzones vindt men terug op de voeten, handen en oren.

(c) 2010-2023 Naturo vzw, wettig erkende beroepsvereniging (Belgisch Staatsblad 25/03/05) - Ondernemingsnummer (BTW BE) 0.820.205.967 - Algemene Voorwaarden

(c) 2010-2023 Naturo asbl, ass. professionnelle légalement reconnue (Moniteur belge 25/03/05) - Numéro d'entreprise (TVA BE) 0.820.205.967 - Conditions générales de vente