Regressie

Door terug te gaan naar het moment waarop de blokkade(s) ooit ontstaan is kan via regressie- en reincarnatietherapie kunnen deze blokkade(s) opgeheven worden
Er wordt gebruik gemaakt van visualisatie waarbij de client in een lichte trance komt.
Je maakt een soort reis door het verleden.

(c) 2010-2023 Naturo vzw, wettig erkende beroepsvereniging (Belgisch Staatsblad 25/03/05) - Ondernemingsnummer (BTW BE) 0.820.205.967 - Algemene Voorwaarden

(c) 2010-2023 Naturo asbl, ass. professionnelle légalement reconnue (Moniteur belge 25/03/05) - Numéro d'entreprise (TVA BE) 0.820.205.967 - Conditions générales de vente