Reiki

Reiki is energie die kan worden doorgeven via de handen, met of zonder fysiek contact. Met die energie kan de mens zichzelf helen op fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel niveau. Usui beschrijft 12 handposities.

Reikibehandelingen worden gegeven aan een geheel aangeklede persoon die meestal op een massagetafel ligt of evt. op een stoel zit. De Reikibehandelaar legt voorzichtig zijn of haar handen op een aantal vastbepaalde plaatsen - o.a. op het hoofd, de buik, de rug - alsook op andere plaatsen waar zich pijn of ongemak voordoet. Behandelingen duren tussen de 60 en 90 minuten.

(c) 2010-2023 Naturo vzw, wettig erkende beroepsvereniging (Belgisch Staatsblad 25/03/05) - Ondernemingsnummer (BTW BE) 0.820.205.967 - Algemene Voorwaarden

(c) 2010-2023 Naturo asbl, ass. professionnelle légalement reconnue (Moniteur belge 25/03/05) - Numéro d'entreprise (TVA BE) 0.820.205.967 - Conditions générales de vente