Systemisch werk

Waarschuwingsbericht

The onboarding status of your Mollie account could not be determined. Click to configure your Mollie account. This needs to solved before payments can be received using Mollie.

Suppress warnings about Mollie configuration.
Systemisch werk, of een "familieopstelling" is een therapeutische methode die gericht is op familiesystemen. Thema's waar we als individu mee worstelen, vinden dikwijls hun oorsprong in de familie waarin we zijn opgegroeid en openbaren zich in onze huidige relaties. Sommige patronen worden van generatie op generatie doorgegeven. Hellinger werkt met zijn familieopstellingen op een diep zielsniveau.

Een systeem is een gemeenschap die zich over meerdere generaties uitstrekt.
Door simulatie van een bepaalde opstelling, constellatie, kan inzicht verkregen worden in de oorzaak van het gevoel van gebrek aan verbondenheid, evenwicht en harmonie. 
Het hele familiesysteem is pas rustig, als ieder lid van dat systeem een eigen plek heeft.

(c) 2010-2021 Naturo vzw, wettig erkende beroepsvereniging (Belgisch Staatsblad 25/03/05) - Ondernemingsnummer 0.820.205.967 - Algemene Voorwaarden