Systemisch werk

Systemisch werk, of een "familieopstelling" is een therapeutische methode die gericht is op familiesystemen. Thema's waar we als individu mee worstelen, vinden dikwijls hun oorsprong in de familie waarin we zijn opgegroeid en openbaren zich in onze huidige relaties. Sommige patronen worden van generatie op generatie doorgegeven. Hellinger werkt met zijn familieopstellingen op een diep zielsniveau.

Een systeem is een gemeenschap die zich over meerdere generaties uitstrekt.
Door simulatie van een bepaalde opstelling, constellatie, kan inzicht verkregen worden in de oorzaak van het gevoel van gebrek aan verbondenheid, evenwicht en harmonie. 
Het hele familiesysteem is pas rustig, als ieder lid van dat systeem een eigen plek heeft.

(c) 2010-2023 Naturo vzw, wettig erkende beroepsvereniging (Belgisch Staatsblad 25/03/05) - Ondernemingsnummer (BTW BE) 0.820.205.967 - Algemene Voorwaarden

(c) 2010-2023 Naturo asbl, ass. professionnelle légalement reconnue (Moniteur belge 25/03/05) - Numéro d'entreprise (TVA BE) 0.820.205.967 - Conditions générales de vente