T'ai Chi Chuan

Taijiquan is als basis een martial art, waarbij bij het juist beoefenen ervan de therapeutische eigenschappen tot uiting komen. Taijiquan is een complexere vorm van qigong.

Middels harmonieuze bewegingen wordt de balans tussen Yin en Yang in lichaam en geest verbeterd.

(c) 2010-2023 Naturo vzw, wettig erkende beroepsvereniging (Belgisch Staatsblad 25/03/05) - Ondernemingsnummer (BTW BE) 0.820.205.967 - Algemene Voorwaarden

(c) 2010-2023 Naturo asbl, ass. professionnelle légalement reconnue (Moniteur belge 25/03/05) - Numéro d'entreprise (TVA BE) 0.820.205.967 - Conditions générales de vente