Uw Inbreng

Uw inbreng is belangrijk !

Samen geven we onze beroepsvereniging een vorm, die ons innerlijk 'zijn' reflecteert.

De structuur van onze vereniging is zo opgebouwd, dat leden die bereid zijn zich voor een korte of lange periode rond een bepaald thema in te zetten, zich heel flexibel kunnen vervoegen in een bestaande werkgroep, of zelfs zelf een werkgroep kunnen oprichten. U krijgt dan toegang tot ons next-generation online collaboration platform, waarmee u kan bijdragen vanuit uw luie zetel. 

(c) 2010-2023 Naturo vzw, wettig erkende beroepsvereniging (Belgisch Staatsblad 25/03/05) - Ondernemingsnummer (BTW BE) 0.820.205.967 - Algemene Voorwaarden

(c) 2010-2023 Naturo asbl, ass. professionnelle légalement reconnue (Moniteur belge 25/03/05) - Numéro d'entreprise (TVA BE) 0.820.205.967 - Conditions générales de vente