Vacatures

Naturo blijft groeien...

 

Commissieleden

We hebben dringend hulp nodig om de werkbelasting van de huidige bestuurders draaglijk te houden, vooral bij het uitwerken van concrete projecten, initiatieven, en voorstellen.

Naturo wil jonge mensen de kans geven om deel te nemen aan de verschillende commissies (Leden, Kwaliteit, Evenementen, Therapieën, Website,...) om de raad van bestuur te adviseren bij het realiseren van onze visie en missie.

Voelt u zich geroepen, neem dan kontakt op met het bestuur, en laat ons weten wat uw bijdrage zou kunnen zijn, zelfs als deze misschien niet zou passen in onze bestaande structuren. Van toekomstige commissieleden verwachten we niet alleen ideeën, maar vooral daadkracht om oplossingen voor te bereiden of uit te werken in het belang van de vereniging.

De commissies zijn kleinere, informelere werkgroepen die de raad van bestuur adviseren, of die projecten concretiseren en uitwerken. Een commissie wordt in principe voorgezeten door een lid van de raad van bestuur.  De functie van commissielid is in principe vrijblijvender dan de functie van bestuurder, en kan ook voor een tijdelijke periode (bvb. een half jaar) worden opgenomen.

Verwachtingen:  - bereid zijn om de vergaderingen van de commissie (in de mate van het mogelijke) bij te wonen. De data worden in principe goed op voorhand vastgelegd. De plaats van vergadering wordt onder elkaar afgesproken. - bereid zijn tot constructieve samenwerking in het belang van de vereniging - enthousiasme en motivatie - minimale pc kennis (emails schrijven, website raadplegen, tekstverwerking,...) - bereidheid om de bestaande ICT tools te gebruiken zodat iedereen op de hoogte blijft  Opgelet ! Net zoals alle andere openstaande functies is dit een onbezoldigde vrijwilligersfunctie.

Spreekt deze functie u aan ? Dan kijken we uit naar uw kandidatuur met motivatie waarin u uw mogelijke bijdrage toelicht.

 

 

Webmaster

De website is ons visitekaartje. Om deze verder uit te werken tot een gebruiksvriendelijke, levende site waar informatie met leden en niet-leden vlot kan gedeeld worden zoeken we nog een webmaster die het huidige team wil helpen bij het uitdenken en uitwerken van een oplossing die past binnen het strategische communicatie kader van Naturopathica. Een combinatie van drupal/civicrm/convofy. Gewenst: kennis van drupal, sociale media en liefst ook van civicrm (of bereid zijn dit te leren) en convofy/facebook, noties van cloud oplossingen

Taken: in eerste instantie het onderhoud van onze bestaande website - implementeren van nieuwe functionaliteiten (modules) [altijd eerst op de testsite] - troubleshooten van foutboodschappen in de logs - vertalingen coördineren - ... Op termijn de website optimaliseren wat betreft gebruiksgemak en functionaliteiten, door gebruik te maken van standaard, open-source oplossingen. Ben je een creatieveling, en ken jij computers van binnen en van buiten ?

Wil jij deze website verder uitwerken tot hét referentieportaal voor complementaire hulpverlening in België ? Neem dan snel contact op met ons, en geef ons een voorbeeldje van wat je al in cyberspace zette.  opgelet: dit is een onbezoldigde vrijwilligersfunctie, net zoals alle andere vacatures

Keywords: 
Trefwoorden: 

(c) 2010-2023 Naturo vzw, wettig erkende beroepsvereniging (Belgisch Staatsblad 25/03/05) - Ondernemingsnummer (BTW BE) 0.820.205.967 - Algemene Voorwaarden

(c) 2010-2023 Naturo asbl, ass. professionnelle légalement reconnue (Moniteur belge 25/03/05) - Numéro d'entreprise (TVA BE) 0.820.205.967 - Conditions générales de vente