Visie en Missie

De missie van onze beroepsvereniging

Wereldbeeld

We zien dat meer en meer mensen tegenwoordig naar andere benaderingen zoeken, naast de positief-wetenschappelijke benadering van de huidige gezondheidszorg. Het huidige model heeft ontegensprekelijk zijn voordelen, maar ook zijn beperkingen: de wereld, en zeker een mens, is niet te vatten in een zuiver wetenschappelijk model.

Gezondheid zien we niet enkel als de afwezigheid van ziekte, maar eerder als een toestand van harmonie en welbevinden, niet alleen op fysiek, maar ook op emotioneel, mentaal en spiritueel vlak.

banner_health


Visie
Een wereld (België) waarin personen die dit wensen zich kunnen ontplooien tot wie hij of zij in wezen is, en op die manier een authentiek leven kunnen leiden.

Gezondheid is hierbij het gevolg van een individueel proces van
zelfkennis en zelfverwerkelijking.

game_authenticity

Missie
Naturopathica wil, binnen het kader van de bestaande wetgeving, de opdracht op zich nemen, om de CAM therapieën uit te bouwen tot een maximale, volwaardige benadering van de mens, m.a.w. dat het meest authentieke van die persoon naar boven kan komen.
Naturopathica wil hiervoor samenwerken met volgende actoren:

  • behandelden ('cliënten')
  • CAM hulpverleners (collega's)
  • artsen
  • therapeutenverenigingen
  • verzekeringsmaatschappijen
  • opleidingsinstituten
  • bedrijven
  • pers
  • maatschappij

Naturopathica wil dus o.a. kwalitatief hoogstaande hulpverleners aanbieden, die een gids kunnen zijn voor iedereen die verantwoordelijkheid voor zijn eigen leven en ervaringen wil opnemen

advisor

Door het brengen van bewustzijn kunnen op die manier vele
hedendaagse ziektebeelden voorkomen worden (doordat de signaalfunctie
van de ziekte overbodig wordt). CAM hulpverleners begeleiden dit proces en werken dus eerder preventief en oorzakelijk.
De gebruikte techniek is dan hoogstens een vorm waarmee de gids de behandelde dieper in contact met zijn ware ik brengt.
De veranderingen bij de behandelde kunnen niet altijd alleen gemeten worden aan de hand van één of andere absolute norm. Belangrijk is ook de manier waarop de behandelde zijn eigen leven evalueert.

Naturopathica wil de CAM hulpverleners de meest correcte ondersteuning meegeven, zowel op het vlak van zijn vorming, als op het vlak van het ZIJN als hulpverlener. Met de overheid en de verzekeringmaatschappijen willen we een opening zoeken met het oog op de terugbetaling van de verleende diensten van de CAM hulpverleners.

(c) 2010-2021 Naturo vzw, wettig erkende beroepsvereniging (Belgisch Staatsblad 25/03/05) - Ondernemingsnummer 0.820.205.967 - Algemene Voorwaarden