Voedingsadviezen

Iedere persoon is verschillend, en kan bepaalde voedingsstoffen beter verwerken dan anderen (cfr. Verteringsproblemen). Iedereen heeft ook een verschillende energetische constitutie. Voeding heeft een biochemische, maar ook een energetische kwaliteit. 

Door aanpassing van voedingsgewoonten en bereidingswijze kan iemand meer energetische balans in het leven verkrijgen.

(c) 2010-2023 Naturo vzw, wettig erkende beroepsvereniging (Belgisch Staatsblad 25/03/05) - Ondernemingsnummer (BTW BE) 0.820.205.967 - Algemene Voorwaarden

(c) 2010-2023 Naturo asbl, ass. professionnelle légalement reconnue (Moniteur belge 25/03/05) - Numéro d'entreprise (TVA BE) 0.820.205.967 - Conditions générales de vente